Saranan dan penekanan yang dibuat oleh YB Azmin Ali, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat semasa ucapan pelancaran Gagasan Keadilan Raya:

1) KEADILAN perlu kuat dan mantap, perlu kepada ideologi yang jelas, mempunyai tapak yang luas lagi inklusif.

2) Kita bertanggungjawab untuk memperkukuh KEADILAN sebagai langkah untuk memperkasa muafakat politik dalam Pakatan Rakyat untuk menjana kemenangan dalam PRU 14.

3) Sebuah parti politik perlu mempunyai ideologi. Tanpa ideologi, parti akan terumbang ambing dalam arus masa dan akan karam dalam budaya politik Machiavelli

4) Apa yang saya maksudkan sebagai ideologi adalah satu gagasan menyeluruh, acomprehensive vision.

5) Pertama: Seluruh rakyat Malaysia dilindungi hak asasi sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan

6) Setiap warganegara adalah samarata dan tiada sesiapapun adalah warga kelas kedua.

7) Keadilan Raya mempertahankan kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan kebebasan berkarya.

8) Kedua: Seluruh rakyat Malaysia berhak ke atas kesaksamaan peluang, fair equality of opportunity,berhak untuk menikmati peluang pendidikan serta peluang ekonomi walau apapun latar belakang mereka.

9) Konsep pembangunan yang dibawa oleh Keadilan Raya adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan menjamin prinsip pengagihan yang adil atau distributive justice.

10) Ketiga: Pembentukan Malaysia menjanjikan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi Persekutuan Malaysia yang setara berasaskan prinsip perlembagaan

11) Menjamin pengagihan kuasa dan ekonomi yang saksama, adil serta membebaskan rakyat dari penjajahan minda dan jiwa demi mengangkat harga diri rakyat Malaysia.

12) Melalui Keadilan Raya, KEADILAN dan Pakatan Rakyat komited untuk mengembalikan autonomi kepada Sabah dan Sarawak sejajar dan dalam kerangka Perjanjian Persekutuan dan Perlembagaan.

0 comments:

top