Keberkesanan untuk menyelesaikan masalah dan aduan rakyat terutamanya di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memerlukan penglibatan para ADUN. Ini adalah kerana kebanyakan aduan oleh rakyat dibuat di Pejabat Khidmat Masyarakat ADUN bagi sesebuah kawasan itu sendiri. Maka adalah perlu bagi ADUN yang menerima aduan rakyat membawa isu untuk dikemukakan secara proaktif di peringkat PBT untuk penyelesaian.

Sekiranya ADUN yang menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang dipilih tidak dibenarkan bersuara mahupun terlibat sama dalam proses membuat keputusan dan perubahan diperingkat PBT, bolehkah aduan rakyat diselesaikan secara berkesan? Adalah tidak memadai untuk para ADUN hanya hadir diperingkat eksekutif dan juga PBT sebagai pemerhati.

Saya melihat kekangan yang menghadkan penglibatan ADUN dalam usaha menyelesaikan sesuatu masalah tempatan serta melakukan perubahan adalah suatu langkah yang terbelakang dan merugikan rakyat. Saya mencadangkan supaya para ADUN diberikan semula tempat di PBT sebagai Ahli Majlis yang mewakili rakyat. Ini adalah penting sekiranya kemajuan dan perubahan yang diinginkan hendak dicapai dengan lancar dan berkesan.

YB Dr Xavier Jayakumar
Ahli Dewan Negeri Selangor
N49 Seri Andalas

0 comments:

top