Sertai Parti Keadilan Rakyat

Jadi Ahli KeADILan

Adakah anda ingin turut serta dalam membina Malaysia Baru?
Semakin ramai rakyat Malaysia menyertai KeADILan kerana mereka ingin sebuah negara Malaysia baru yang adil, demokratik, progresif dan bersatu. Mereka inginkan kerajaan yang prihatin terhadap kepentingan rakyat tanpa mengira kaum, darjat ataupun agama. Mereka inginkan kebebasan daripada gejala korupsi, penyelewengan dan kezaliman.

Dengan menyertai KeADILan, anda boleh memperkasakan KeADILan untuk memastikan lebih banyak manfaat diberikan kepada rakyat dan memastikan pentadbiran negara yang lebih telus dan saksama.

Anda juga boleh menyumbang kepada pendirian dasar-dasar parti, mengambil bahagian didalam kempen parti, mengambil jawatan didalam parti dan memilih pemimpin-pemimpin yang berwibawa dan bersih.

Sertailah perjuangan kami sekarang sebagai ahli KeADILan untuk membentuk sebuah Malaysia baru yang adil, demokratik, progresif dan bersatu!


Untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat, anda hanya perlu:

 1. Mengisi borang keahlian dengan maklumat secukupnya (dapatkan borang di Pejabat ADUN Sri Andalas atau muat turun disini)
 2. Menyediakan 1 keping gambar bersaiz pasport
 3. Menyediakan 1 salinan kad pengenalan
 4. Hubungi dan hantarkan borang serta gambar dan salinan kad pengenalan kepada;
Pejabat ADUN Sri Andalas
15-A, Jalan Mohd Tahir 8, Off Jalan Sg. Jati,
Taman Sri Mewah 3,
41200 Klang
Telefon: 03-33734595

Bilik Gerakan DUN Sri Andalas
67A, Jalan Dato Yusof Shahbuddin 28,
Taman Sentosa,
41200 Klang
Telefon: 03-51610400


Matlamat dan Asas Perjuangan Politik

Parti Keadilan Rakyat adalah sebuah parti politik yang berjuang membentuk sebuah masyarakat yang adil dan negara yang demokratik, progresif dan bersatu-padu kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa ataupun agama.

Matlamat dan asas perjuangan politik kami termaktub di dalam 17 perkara di bawah:

 1. Membentuk masyarakat yang adil dan negara yang demokratik, progresif dan bersatu-padu;
 2. Menyemai rasa hormat untuk sistem Raja Berperlembagaan, memperkukuhkan Demokrasi Berparlimen dan menyokong hak dan kuasa rakyat, serentak dengan usaha berterusan untuk meningkatkan rangka politik negara sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat;
 3. Mengasaskan dan menyemai kedaulatan undang-undang, media dan kehakiman yang bebas serta institusi keselamatan yang mendaulatkan prinsip-prinsip professionalisme;
 4. Menjamin kebebasan berfikir, bersuara, bergerak, berhimpun dan berpersatuan untuk semua;
 5. Mendaulatkan Islam sebagai agama Persekutuan sambil menjamin hak bukan Islam untuk beragama dan berfikir dan untuk memperkembangkan peranan agama dan nilai-nilai sejagat demi menegakkan kebenaran, keadilan, tatacara berakhlak, kemanusiaan dan kemuliaan insan;
 6. Menjamin Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, sambil menjamin hak semua warganegara mengguna, mempelajari dan dididik dalam bahasa-bahasa lain; dan menyemai pembangunan kebudayaan dan kesenian Islam berasaskan unsur-unsur penting warisan kebudayaan yang ada di negara ini;
 7. Memperkembangkan sistem Persekutuan yang adil, bertanggungjawab dan demokratik yang mengimbangi kepentingan negeri-negeri dengan kuasa kerajaan Persekutuan;
 8. Memperkasakan kemuliaan insan, nilai-nilai keinsanan dan budaya penyayang, mendaulatkan hak asasi manusia, dengan komitmen teguh terhadap prinsip kewibawaan dan akauntabiliti dalam bidang-bidang ekonomi, politik dan pentadbiran;
 9. Membentuk ekonomi yang adil dan dinamik, yang mementingkan pertumbuhan dan juga pengagihan yang saksama, yang bebas daripada ketidakadilan, yang tidak bertepatan dan pembaziran, sambil mengatasi kemiskinan dan mencegah kekayaan tertumpu pada satu-satu pihak;
 10. Menjamin, berasaskan prinsip keadilan, kedudukan kaum Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak digunakan semata-mata untuk meningkatkan status sosio-ekonomi mereka yang miskin dan terpinggir, dan keperluan yang saksama dibuat untuk golongan miskin dan terpinggir bukan Melayu dan bukan Bumiputera, ke arah mencapai keadilan untuk perpaduan nasional;
 11. Memberikan kemudahan sosial seperti pendidikan, kesihatan, perumahan, dan kenderaan awam pada kos berpatutan sesuai dengan tanggungjawab sosial kerajaan, terutamanya buat kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana;
 12. Memperkembangkan dan melindungi hak bekerja, gaji yang saksama, keselamatan di tempat kerja dan kualiti kehidupan untuk semua;
 13. Memperkukuhkan kedudukan wanita dalam masyarakat, menyemai dan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dan menjamin yang mereka dapat menikmati status sama rata dan tidak menjadi mangsa diskriminasi dan eksploitasi;
 14. Menyemai hak belia dan pembangunan penuh potensi mereka dan menjamin penglibatan bermakna belia dalam segala lapangan kehidupan;
 15. Membaiki mutu kehidupan Orang Asal sambil menghormati adat resam mereka, melaksanakan program pembangunan yang sesuai menerusi perundingan dengan mereka, dan melindungi hak mereka ke atas Tanah Adat mereka;
 16. Melindungi alam sekitar daripada kerosakan, mengelakkan pencemaran sambil meningkatkan kualiti alam sekitar dan memastikan pembangunan bersifat lestari;
 17. Menggalakkan sistem antarabangsa yang saksama dan demokratik, melaksanakan dasar luar yang bebas dan beretika, membina persekitaran yang sesuai untuk masyarakat bermaklumat yang boleh menghadapi cabaran globalisasi sambil menolak unsur-unsur proses globalisasi yang mengancam kepentingan rakyat, negara dan umat manusia, dan melindungi ekonomi, politik dan keselamatan negara daripada dikiblatkan kepada kepentingan kuasa-kuasa besar dunia.


top