Vision

Visi YB Dr Xavier Jayakumar untuk dikongsi dan diusahakan bersama demi mencapai masa depan rakyat DUN Sri Andalas yang lebih proaktif, produktif dan dinamik:
  1. Melancarkan Kempen Merakyatkan Ekonomi Selangor khususnya dalam kawasan DUN Sri Andalas
  2. Menangani masalah persekitaran
  3. Mendapatkan tanah untuk mendirikan sekolah rendah tamil yang baru
  4. Menubuhkan pusat pendidikan pra-sekolah di Taman Sentosa
  5. Mendapatkan tapak untuk mendirikan surau di Taman Sentosa Perdana
  6. Menubuhkan pusat aktiviti wanita
  7. Memberi tumpuan kepada golongan belia
top